Kawasaki Shakha, Kanagawa

Kawasaki HSS Shakha Kawasaki Shakha was started in Year 2017. Kawasaki Shakha has organized various events very popular among Indians … Continue reading Kawasaki Shakha, Kanagawa